Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

1 dzień – ufający Bożej Opatrzności

Teksty biblijne:

„Radzę do Boga się zwrócić, o łaskę do Wszechmocnego.
Jeśliś jest czysty, niewinny, to czuwać będzie nad tobą, uczciwy twój dom odbuduje.
Skromny byłby początek, lecz koniec byłby wspaniały.”  / Hi 8, 5 – 7 /

PSALM 121

Bóg czuwa nad nami

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.

Tekst o Błogosławionym

Błogosławiony Edmund Bojanowski – wiele razy dawał wyraz Swej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność. Wyznał: „O jakże cudowne są sprawy Opatrzności” [Dziennik z 19.04.1853] – to był jego zachwyt nad dobrocią Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem człowieka. Ufność Błogosławionego Edmunda w Bożą Opatrzność wyrażała się w podejmowaniu zadań po ludzku przekraczających jego skromne siły. Wiedział jednak, że jest narzędziem w ręku Boga i w chwilach trudnych jedyną siłą dla niego była wiara w Bożą moc i ratunek. Bóg zawsze spieszył z pomocą, a on, pełen wdzięczności napisał w Dzienniku [19.04.1853]: Wieczorem do modlitw moich wieczornych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień tak szczęśliwie spędzony, w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej cudownej Opatrzności okazał. O Boże! jakże serce moje przepełnione pociechą! Nie daj, abym się, przeto czuł już bezpiecznym, bo właśnie mogłoby nas prędkie zasmucenie spotkać, owszem jak w każdym smutku pokrzepiasz mię nadzieją bliskiej pociechy, tak w dniu pociechy uzbrój mię gotowością na wszelkie przygody, abym zawsze z wolą Twoją świętą zgadzać się umiał ”.

Refleksja

Niezwykła postawa człowieka wobec Boga. To jest już heroizm. Dzisiaj nie często spotkać można osobę, która w tak bezgraniczny sposób potrafi zawierzyć siebie i swoje sprawy Bożej Opatrzności oraz tak chętnie bezkompromisowo chce zgadzać się z wolą Bożą. Tak wielka wiara i bezgraniczna ufność przyniosła niezwykłe dobra. Wystarczy prześledzić życie i działalność Bł. Edmunda. Jak wiele dobra wypracował dla potrzebujących. Podejmował się przedsięwzięć po ludzku sądząc przekraczających jego wątłe siły. Był przecież człowiekiem o bardzo słabym zdrowiu. Mimo to, potrafił podjąć wezwania, jakie dostrzegał na drodze swego życia w bliskim Jemu otoczeniu. Zaufał Bożej Opatrzności, bo był przekonany, że jeżeli to, co robi jest wolą Bożą, to osiągnie cel. A celem w tej działalności na rzecz ubogich, chorych i potrzebujących było zawsze dobro osoby ludzkiej.

Dzisiaj nam potrzeba wzorować się na życiu Bł. Edmunda. Każdy ma swój bagaż życiowych zadań. Są to zapewne zadania nie tylko łatwe. Zadania na rzecz rodziny, znajomych oraz te zawodowe. Nie zawsze potrafimy im sprostać. Może jest to wynik nie tylko naszego niedoświadczenia. Gdyby tylko mieć więcej zaufania do Siły Nadprzyrodzonej, jaką jest sam Bóg – wówczas osiągnęlibyśmy to, co nam obiecuje Pan Jezus: ”…i wszystko, o co poprosicie, modląc się z wiarą, otrzymacie…”[Mt 21, 21-22; Mk 11, 22-24]

Bł. Edmund jest dzisiaj dla nas konkretnym przykładem, że silna wiara, bezgraniczne zaufanie Bożej Opatrzności, nie tylko w sytuacjach dla nas ekstremalnych, przyniesie nam zawsze korzystne rozwiązania naszych życiowych przedsięwzięć. Pamiętajmy tylko aby zawsze pamiętać o dziękczynieniu Panu Bogu w modlitwie, jak to miał zwyczaj czynić bł. Edmund.

Miejmy, zatem ufność i silną niewzruszoną wiarę w Bożą Opatrzność a wówczas ze zdumieniem zauważymy, że na naszych oczach dzieją się cuda, o których nawet nie marzyliśmy.

Propozycja modlitewna

Naucz nas Błogosławiony Edmundzie Twojej ufności, abyśmy nie ulegali zwątpieniu. Uproś nam wiarę, że Bóg widzi wszystkie nasze potrzeby Okiem swej cudownej Opatrzności.

W tej intencji można odmówić modlitwę do Opatrzności Bożej:

MODLITWA  DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Uwielbiamy Cię,/ Boże Ojcze Niebieski,/ za Twoją świętą Opatrzność,/ która nieustannie czuwa nad nami./ Ty troszczysz się o wszystko, co jest nam potrzebne do życia/ i dajesz nam wiele darów./ Wierzymy,/ że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre,/ choć czasem tego nie rozumiemy./ Ufamy Tobie, Ojcze,/ bo Twoja Boska Opatrzność / co dzień wschodzi nad nami,/ zanim wzejdzie słońce./ Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci,/ abyśmy mogli spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu,/ w niebie./ Przez Chrystusa Pana naszego./ Amen.

opr. inż. Jacek Liskowski

jeden procent