Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

4 dzień – wspomożyciel rodzin

Teksty biblijne

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albowiem co da człowiek w zamian za swoją duszę?”  /Mt 16,26/

Tekst o Błogosławionym

„Od kilku lat zajmowała mię myśl urządzenia ochronek wiejskich pod nadzorem dziewcząt wiejskich . Miałem na względzie raz- korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne, po wtóre – uświęcenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na podniesienie i moralizowanie ludu wiejskiego”  / Bł. E. Bojanowski/

Refleksja

Dnia 3 maja 1854 roku przyszła do Niego uboga kobieta, której mąż pozostawał w więzieniu i prosiła o przyjęcie „do sierot” jej dziewięcioletniej córki. Po tej wizycie zapisał w Dzienniku:

Powyższa rozmowa z nieszczęśliwą matką i głębokie rozrzewnienie  nad jej niedola zastąpiło mi bytność na dzisiejszej pierwszej pasji piątkowej w kościele….

Błogosławiony Edmund potrafił dostrzec wymiary ludzkiej nędzy: materialne, intelektualne, kulturowe, moralno-duchowe. Był człowiekiem świeckim.. znał doskonale bolączki i potrzeby ludu/ rodziny. Zdawał sobie sprawę, ze to co się w duszy dziecka zasieje, to zostaje głęboko w jego sercu na całe Życie.

Niech to będzie dla nas – w szczególności rodziców – rachunkiem sumienia. Nie wystarczy dać dziecku zabawki, wykształcenie, wygodne życie. Trzeba mu dać to, co najważniejsze – Boga.

Cóż bowiem za korzyść odniesie dziecko, choćby cały świat zyskało, jeżeli na duszy poniesie szkodę.

Propozycja modlitewna

W intencji rodzin odmówić Litanię Loretańską

Na koniec wezwanie:

„Błogosławiony Edmundzie Wspomożycielu Rodzin módl się za nami.”

opr. mgr  Katarzyna Śmigielska

jeden procent