Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

7 dzień – wzór patriotyzmu

Teksty biblijne

" Daje wam nowe przykazanie: Miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem. Po tej miłości, którą będziecie darzyć jedni drugich, wszyscy poznają żeście uczniami moimi." / J 13, 34-35 /

… i aby nie było wśród was rozłamów. Żyjcie w zgodzie, bądźcie wszyscy tej samej myśli i tego samego zdania.  / I Kor 1, 10 /

Tekst o Błogosławionym

" – Pamiętaj Mundek

najważniejsze w życiu to Bóg i Ojczyzna

jednego i drugiego szukaj wśród ludu

bądź prosty i autentyczny

a ponadto musisz być mądry

ale nie ufaj swemu umysłowi aż za nadto

już wielu zwiódł na bezdroża

oraz na zbocza pychy

miej serce

dziel je z sierotami i ze spracowaną nędzą

bądź otwarty na potrzebujących

nie pogardzaj żadnym z tych małych

bo w ich oczach przegląda się Pan Bóg

nie niszcz przeszłości pomników

które ukryte są w pieśniach ludu

schowanych pod słomianymi strzechami

i kochaj modlitwą- ta miłość najgłębsza

chodź mocno po ziemi

ale wzrok miej utkwiony w niebie

przecież tam wszyscy jednako pójdziemy…

"Błogosławiona niemoc"          o. Henryk Kałuża

Refleksja

Przywiązanie i miłość do ojczyzny, poczucie więzi społecznej i poświęcenie dla własnego narodu wyniósł E. Bojanowski z rodzinnego domu. Od ks. J. Siwickiego gorliwego, kapłana i patrioty, uczył się zaś młody Bojanowski miłości do wiary katolickiej, ojczyzny i tych którzy cierpią. Służył więc ojczyźnie na co dzień, poświęcając wszelkie siły, zdolności i majątek, a także oddając się pracy literackiej i praktyce dzieł miłosierdzia, chcąc w ten sposób przywrócić ludowi jego godność i ducha narodowego.

Słowa Pisma Św. przypominają nam o wzajemnym poszanowaniu jeden drugiego, a przesłanie ks. J. Siwickiego, które E. Bojanowski wcielił w życie – ponadczasowe – może być i dla nas wzorem postępowania.

A więc:

… Otwórzmy nasze serca i oczy

kształtujmy umysły

i budźmy miłość pełną wrażliwości

do Boga

ludzi

i do Ojczyzny.

( por. "Błogosławiona niemoc")

Patriotyzm to dziś nadal troska o losy ojczyzny, ale jeszcze bardziej troska o rodzinę, poszanowanie własności prywatnej i społecznej, sumienne wykonywanie obowiązków.

Miłość do Boga do niebieskiej Ojczyzny wiedzie poprzez tę doczesną.

Propozycja modlitewna

Za Ojczyznę:

Ojcze nasz Boże wszechmogący, proszę Ciebie o opiekę nad naszą Ojczyzną. Niechaj nasz kraj rozwija się w szczęściu i pokoju, a jego mieszkańcy osiągną to wszystko, co im jest potrzebne do życia i szczęścia.

Daj nam wyzwolić się z naszych wad.

Daj nam osiągnąć pracowitość, trzeźwość, abyśmy umieli wspólnie budować lepszą przyszłość i nie marnowali wspólnego dobra.

Błogosław wszystkim rodakom w świecie. Pomóż nam wszystkim żyć w zgodzie i jedności braterskiej.

I spraw abym w swoim życiu był pożyteczny dla ojczyzny i przyczynił się do jej rozwoju, dla wspólnego dobra.

opr. Renata Golińska

jeden procent