Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

Apostolstwo cierpienia

krzyż

 

Siostry, które ze względu na wiek lub chorobę

nie mogą pracować,

również czynnie włączają się w pracę apostolską.

Swoje cierpienia i modlitwy

ofiarowują w intencjach Kościoła i świata.

jeden procent