Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

Inne modlitwy

Modlitwa do  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa

„Nowenna  ufności”

O Jezu , Twemu Sercu powierzam moją  sprawę. Racz wejrzeć na nią, a potem uczyń, co Ci Twe serce podyktuje. Dozwól działać Twemu Sercu. O  Jezu, liczę na Ciebie. Powierzam się Tobie. Jestem pewna Ciebie.

O Jezu, Najsłodszy, o wiele już łask prosiłam Ciebie, lecz tym razem gorąco błagam o wysłuchanie. Racz umieścić tę prośbę moją w Twym Najświętszym Sercu. Gdy Ojciec Niebieski ujrzy ją zroszoną Najświętszą Krwią Twoją, nie będzie mógł odmówić, bo to już nie moja, ale Twoja będzie modlitwa, o najdobrotliwszy Jezu.

Całą nadzieję pokładam w Twym Boskim Sercu, przeto wiem, że nie będę zawiedziony w mej ufności. Amen.

O Jezu, wierzę w Twoją miłość dla mnie.

P.  Najświętsze Serce Jezusa –

W. Ufam Tobie.

Modlitwa  św.  Ignacego  Loyoli

Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,  albowiem to mi wystarcza. Amen.

 

Modlitwa do  Potężnej  Niebios  Królowej

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom niebieskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.

Któż jako Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas.

O Dobra i Najczulsza Matko, bądź zawsze naszą nadzieją i naszą miłością.

O Matko Boska, ześlij Aniołów Świętych, aby nas bronili i oddalali od nas okrutnego nieprzyjaciela. Amen.

 

Modlitwa  św.  Bernarda

Pomnij, o najdobrotliwsza Panna Maryjo, iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc,  miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, staję przed Tobą jako grzesznik drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa, gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.


Modlitwa  o zjednoczenie  Chrześcijan

Wszechmogący i miłosierny Boże, który zechciałeś przez Syna Twego zgromadzić w jeden lud  różne narody, spraw łaskawie, aby ci, którzy szczycą się imieniem chrześcijan, porzuciwszy jakiekolwiek podziały, utworzyli jedność w prawdzie i miłości oraz, by wszyscy ludzie, oświeceni światłem prawdziwej wiary, spotkali się w braterskiej wspólnocie jednego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

jeden procent