Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

Modlitwa

Imię i nazwisko

Prośba o modlitwę

Prośba o modlitwę za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego.

Prośby za przyczyną bł. Edmunda są przedstawiane w każdy poniedziałek podczas nabożeństw.

Treść wiadomości


jeden procent