Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

Ofiarowanie dnia

Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty sam za nas na krzyżu się ofiarowałeś i na ołtarzach naszych nieustannie się ofiarowujesz. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego NN   i w intencjach na ten miesiąc wyznaczonych …..    Pragnę też uzyskać wszystkie odpusty, jakich dzisiaj dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu cierpiące.

albo:

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii, dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem i Jego Matką, Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom (…)

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełniania wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń Apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

jeden procent