Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja Św. Józefa

(służebniczki wielkopolskie, prowincja pleszewska)

Litania do błogosławionego Edmunda

Kyrie eleison. – Chryste eleison. Kyrie eleison.

Jezu, usłysz nas – Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże –  zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Niepokalana Matko Chrystusa – módl się za nami

Błogosławiony Edmundzie – odbicie miłości Ojca

Błogosławiony Edmundzie – ufający Bożej Opatrzności

Błogosławiony Edmundzie – gorliwy wielbicielu Eucharystii

Błogosławiony Edmundzie – czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej

Błogosławiony Edmundzie – szukający  pocieszenia u Matki Bożej Góreckiej

Błogosławiony Edmundzie – obrońco wiary świętej

Błogosławiony Edmundzie – niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej

Błogosławiony Edmundzie – przykładzie ufnego zawierzenia Bogu

Błogosławiony Edmundzie – mężu modlitwy

Błogosławiony Edmundzie – założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi

Błogosławiony Edmundzie – patronie wiernych świeckich

Błogosławiony Edmundzie – serdecznie dobry człowieku

Błogosławiony Edmundzie – sługo ubogich

Błogosławiony Edmundzie – miłośniku dzieci

Błogosławiony Edmundzie – opiekunie sierot

Błogosławiony Edmundzie – wsparcie dla chorych

Błogosławiony Edmundzie – pocieszycielu opuszczonych

Błogosławiony Edmundzie – wspomożycielu rodzin

Błogosławiony Edmundzie – wzorze dla słabych i cierpiących

Błogosławiony Edmundzie – wychowawco dzieci i młodzieży

Błogosławiony Edmundzie – pomocy dla umierających

Błogosławiony Edmundzie – hojny dla potrzebujących

Błogosławiony Edmundzie – orędowniku w trudnościach

Błogosławiony Edmundzie – przykładzie pokory i prostoty

Błogosławiony Edmundzie – miłośniku ojczystej kultury

Błogosławiony Edmundzie – wzorze patriotyzmu

Błogosławiony Edmundzie – jednoczący wielu wokół dobra

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami, Panie.

Módlmy się.

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jeden procent