poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Słowo na dziś

W ochronce oglądałem na stoliku obrazek, którego dawniej nie widywałem, przedstawiający ołówkiem narysowanego Zbawiciela, z gorejącym sercem na piersiach, na które ręka wskazuje, a u spodu napis atramentem; To serce nas złączy.

- Bł. Edmund Bojanowski

Aktualności