Relacja z Festiwalu Świętych i Błogosławionych „Ecce homo”

źródło: DZIEJE.PL

W dniach 24-25.09.2021r. nasze siostry z Pleszewa wraz z siostrami z Lubonia, wzięły udział w Festiwalu Świętych i Błogosławionych „Ecce Homo” w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. W tym roku Festiwal dedykowany był Bł. Edmundowi Bojanowskiemu- Założycielowi naszego Zgromadzenia.

źródło: e-KAI

W piątek 24 września Siostry Służebniczki NPNMP prowadziły zajęcia edukacyjne dla dzieci w tutejszych przedszkolach, tu zaangażowane były s.M. Loyola Rosadzińska sł.M. i s.M. Angelina Zgoła sł.M. oraz prelekcje dla młodzieży w kościele, które prowadziła s.M. Klaudia Grocholska. Następnie czynnie uczestniczyłyśmy w uroczystej Eucharystii w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Biskup w homilii wskazywał na życie bł. Edmunda Bojanowskiego podkreślał, że głęboka więź z Bogiem nie zamykała go na rzeczywistość, ale był otwarty i uważny na to, co działo się wokół niego. Chórek Sióstr Służebniczek uświetnił Mszę Świętą śpiewami o Bł. Edmundzie.

Wzruszającym dla nas momentem było wręczenie przez Biskupa Damiana Bryla Srebrnego Pierścienia Świętego Józefa, organizatorce Festiwalu Świętych i Błogosławionych „Ecce Homo” – Pani Marii Bednarczyk-Antczak za wybitne zaangażowanie na rzecz Parafii w Nowych Skalmierzycach.

W tym dniu wygłoszono też dwa referaty: O bł. Edmundzie Bojanowskim jako człowieku heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność , wygłosił ks. Jędrzej Machalski z UAM w Poznaniu. Oraz prelekcja nt. „Wychowanie personalistyczne w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” wygłosił ks. dr Jacek Zjawin z UAM w Poznaniu.

W sobotę 25 września w festiwalu uczestniczyły nasza Matka Generalna M. Rafała Kisiel sł.M oraz Siostra Prowincjalna M. Hilaria Rząsa sł.M. Tym razem to nasze siostry głosiły prelekcje: s. dr M. Natalia Hagiel sł.M- „Chrześcijański sposób na życie” następnie: s. dr M. Immaculata Kowalska sł.M. -„Działalność Sióstr Służebniczek w Pleszewie”.

O godz. 18.00 Mszę św. odprawi ks. prał. prof. Paweł Malecha, postulator sprawy kanonizacyjnej Założyciela naszego Zgromadzenia, bł. Edmunda Bojanowskiego, urzędnik Najwyższego Sądu Kościoła w Watykanie. I tym razem nasze siostry włączyły się w liturgię Mszy Świętej czytając Czytania Mszalne, Modlitwę Powszechną oraz po przez śpiewy o Założycielu naszego Zgromadzenia. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na projekcję filmu „Żyć dla innych” z czego chętnie skorzystałyśmy.

źródło: Radio Rodzina

Wdzięczne Bogu i organizatorom Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach wracałyśmy późnym wieczorem do domu, pełne radości z szerzenia kultu naszego Założyciela Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Opracowała- s.M. Magdalena Podgórska sł.M.

Archiwum: