Prowincja Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Edmunda Bojanowskiego 1, 63-300 Pleszew
Tel. 62 742 11 80 | Email: sekretariatsluzebniczki.pleszew@vp.pl

Kontaktować się z nami mogą Państwo poprzez powyższy e-mail.