Muzeum Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi w Pleszewie istnieje od 2002 roku i spełnia swoją misję.

Historia

Pierwocinami dzisiejszego Muzeum były małe wystawy organizowane w dwóch pokoikach z okazji III Kapituły Prowincjalnej już w lutym 1999 roku.

Wówczas eksponowano prace hafciarskie, narzędzia i dokumenty Szkoły Gospodarczej prowadzonej przez Zgromadzenie od początków jej istnienia tzn. od 1923 roku.

W 2003 roku po kapitalnym remoncie eksponaty zostały przeniesione do budynku przeznaczonego na Muzeum.

Zbiory

Motywem stałych ekspozycji było pragnienie ocalenia pozostałego wielkiego dziedzictwa ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK MARYI.

Różnorodne, często już tylko szczątkowo zachowane zbiory podzielono na dwa główne działy: MODLITWA I PRACA.

Stopniowo wyeksponowano rozmaite przedmioty w miarę ich pozyskiwania, odkrycia i odszukania według tego prostego klucza.

 

Ekspozycje

Życie z Bogiem – modlitwę –prezentują wystawy zatytułowane: „Włączone w misję Kościoła”, „W służbie Bogu i ludziom” oraz „Z testamentu i duchowości Ojca Założyciela”.

Życie z bliźnimi – pracę opisują kolejne sale muzealne tytułami: „Opieka nad chorymi i ubogimi” oraz „Wychowanie dzieci i młodzieży – Szkoła Gospodarcza, Ochronka”.

Tak powstały wystawy stałe. Stopniowo wzbogacano je nowymi eksponatami, a całość uzupełniano o mniejsze wystawy czasowe.

Wizyty & wydarzenia

Muzeum zwiedzają grupy z różnych stron Polski: z Krakowa, Kościana, Wyskoci, Mieszkowa, Leszna, Warszawy, Kucharek, Borku, Rajska, Budzynia… Były grupy zagraniczne BBS

Ammerland z Rostrup, ze Szwecji, Brazylii. Odwiedzają Muzeum grupy dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych.

Przybywają tutaj grupy pielgrzymkowe autokarowe i rowerowe: Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, Akcji Katolickiej z Pleszewa, z Kucharek.

Wielokrotnie udostępniono Muzeum małym grupom, osobom prywatnym, współsiostrom grup rekolekcyjnych, studentom, turystom.

Poprowadzone były tutaj wykłady Uniwersytetu III wieku z Pleszewa i Wrześni.

Współpraca

W jubileuszowym roku istnienia, Muzeum Zgromadzenia zaprezentowało swoje zbiory w Regionalnym Muzeum w Pleszewie.

Wystawa trwająca od października 2014 do lutego 2015 uświetniła obchody Roku bł. Edmunda Bojanowskiego.

15 maja 2015 odbyło się spotkanie muzealników reprezentujących Muzea Ziemi Pleszewskiej i wówczas nasze Muzeum włączono w zespół Muzeów regionu.

Owocem tej współpracy był wydany wspólnie folder promujący siedem Muzeów naszej okolicy.

Kustoszem, konserwatorem i opiekunem naszego Muzeum jest
S. dr Immaculata Kowalska.

Ciekawostki

Dzięki pracy Muzeum dokonano też kilku odkryć: zapomnianą postać prof. Wincentego Stroki, stary krzyż jubileuszowy z Borku, dwa dziewiętnastowieczne konfesjonały,

zabytkowe skrzynie, starodruki, instrumenty muzyczne i jeszcze inne.

W Roczniku Pleszewskim za 2014 rok udało się opublikować owoc trzech lat badań nad postacią pleszewianina, prof. Wincentego Stroki (1837-1928).

Od 2006 roku Muzeum ma własną małą publikację p.t.: Biuletyn Muzeum „Błogosławiony Edmund i Służebniczki” (ISSN 1897-004),

w której opracowano m.in. poszczególne tematy, dzieła, zbiory czy odkrycia. Do tej pory wydano 25 numerów.

Cały czs kontynuowane są prace nad gromadzeniem i dokumentacją zbiorów.