Peregrynacja Relikwii Bł. Hanny Chrzanowskiej

W dniach 4-7 czerwca 2022r. w zakładach opieki medycznej w Pleszewie peregrynowały Relikwie Bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, w ramach ogólnopolskiej peregrynacji tych Relikwii w zakładach opieki medycznej i opieki społecznej. Nawiedzająca diecezję w znaku relikwii bł. Hanna „idzie” przede wszystkim do środowiska, z którym sama była związana przez całe życie – do pielęgniarek.


W tym czasie, Relikwie bł. Pielęgniarki nawiedziły również Klasztor Sióstr Służebniczek NPNMP w Pleszewie.


W ramach peregrynacji Relikwii w Niedzielę 5 czerwca o godzinie 18:00 w Kaplicy Sióstr Służebniczek przy ul. Bojanowskiego 1. Ks. Kapelan Michał Korach poprowadził konferencję o Bł. Hannie. Przedstawił w ciekawy sposób życiorys i zasługi Hanny Chrzanowskiej, pokazując na slajdach historyczne zdjęcia.


Błogosławiona uczy personel medyczny cierpliwości i wiary w drugiego człowieka, jak należy z nim postępować chroniąc jego godność. Uświadamia pielęgniarkom, że ich praca polega nie tylko na instrumentalnym wykonaniu zabiegów w szpitalu, ale na pomocy chorym w ich środowisku domowym, na zrozumieniu chorej osoby i jej potrzeb. Liczy się więc nie tylko ta strona fizyczna, czyli to, że konkretna choroba i trzeba podać takie czy inne leki. Chodzi też, o zrozumienie i uwrażliwienie na jego potrzeby, o pomoc w miarę naszych możliwości. Jest prekursorką opieki domowej w Polsce. Mimo, że pochodziła z bogatej i dobrze sytuowanej rodziny, wybiera pielęgniarstwo. Jako głęboko wierząca osoba szerzy wizję chrześcijańskiej pomocy choremu człowiekowi. Czyni to we współpracy z lokalnymi Duszpasterzami w Krakowie, szczególnie z obecnym w tym czasie Bp. Karolem Wojtyłą. Organizuje pierwsze w Polsce Rekolekcje dla chorych. Przez swoje poświęcenie dla odnowy duchowej i religijnej chorego człowieka, stała się wzorem dla służby zdrowia i błogosławioną orędowniczką w niebie za osobami pracującymi przy chorych, szczególnie pielęgniarkami.


Po konferencji zostało odprawione Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego w intencji pomagających chorym.

Dnia 6 czerwca Ks. Kapelan odprawił uroczystą Mszę Świętą na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Św. Józefa prowadzonego prze Siostry Służebniczki. Eucharystia została odprawiona w intencji podopiecznych i personelu Zakładu w obecności relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej i jej wizerunku. Obraz błogosławionej został podarowany Zakładowi przez Ks. Kapelana, aby Błogosławiona patronowała pracy naszych pielęgniarek, pielęgniarzy i personelu medycznego. Po Mszy Świętej zostały uczczone Relikwie, przez personel i obecnych na Mszy Świętej chorych.

Następnego dnia, we wtorek 7 czerwca odbyło się szkolenie dla personelu ZPO, na temat: Rachunek Sumienia według bł. Hanny Chrzanowskiej, poprowadzone w formie wykładu audio-wizualnego, przez naszego Ks. Kapelana Michała Koracha.

 

Za zaangażowanie w krzewienie misji bł. Pielęgniarki i motywowanie nas jako Siostry Służebniczki oraz naszych pracowników do zagłębienia się w chrześcijańską wizję opieki nad chorymi, bardzo dziękuję Ks. Michałowi, który włożył dużo wysiłku w przygotowanie i propagowanie materiałów o Hannie Chrzanowskiej- polskiej, błogosławionej pielęgniarce.

 

 

Opracowała s. Magdalena Podgórska

Archiwum: