UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Ukazały się im języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.”

Jak co roku nasza wspólnota pleszewska podniośle obchodziła Uroczystość Zesłania Ducha Św.

Po uroczystej Eucharystii przy śniadaniu nie zabrakło drów Ducha Św. dla każdej siostry- w refektarzu na brzozowych gałęziach wisiały gołąbki symbolizujące Ducha Św. trzymając w dziubkach jeden dar, który siostry sobie losowały.

zdjęcie drzewka z refektarza

Po śniadaniu, 8 sióstr ze wspólnoty wyjechało z pielgrzymką samochodową do Turska, na coroczne obchody odpustowe. Siostry uczestniczyły we Mszy Świętej dla pielgrzymów, sprawowanej przez ks. Marcina Kierzka,  wikariusza z Parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie, który witał swoich pielgrzymów pielgrzymki rowerowej z Pleszewa. Przybyli też piesi pielgrzymi z Parafii Ścięcia Św. Jana w Pleszewie oraz pielgrzymka rowerowa z Kalisza.

Następnego dnia w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 3 Siostry Służebniczki wybrały się z pielgrzymką rowerową do Sanktuarium w Tursku. Siostry uczciły naszą Matkę Maryję przez ten trud pielgrzymowania rowerowego i udział we Mszy Świętej sprawowanej przez tamtejszego  Proboszcza ks. Piotra Górskiego. Zgodnie z tradycją Sanktuarium w tym dniu była to  Msza Św. dla dzieci  które w tym roku przyjęły I Komunię Świętą.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za wszystkie łaski tego świętego czasu, za dary Ducha Świętego i naszą Matkę Najświętszą Maryję Pannę.

Opracowała- s.M.  Magdalena sł.M.

Archiwum: