Apostolstwo

Pracuj więc duszą miłując Boga nade wszystko,
pracuj sercem ćwicząc się w miłości bliźniego,
pracuj myślą trzymając ją nieoderwaną od Krzyża Chrystusowego,
pracuj ręką, służąc ubogim i chorym,
jakbyś samemu Jezusowi służyła.
-Bł. Edmund Bojanowski

Spis podstrony:

„Z miłością samarytańską wyszukujemy i spieszymy z posługą chorym, przynosząc im ulgę w cierpieniu nie tylko fizycznym, ale i duchowym…”

{Konstytucje Zgromadzenia art. 107}

Na pierwszym miejscu staramy się służyć dzieciom. Prowadzimy ochronki – przedszkola i świetlice dla dzieci. Wypełniamy polecenie dane nam przez Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego: „Dzieci jako najdroższy skarb Chrystusa Pana, niechaj z miłością pielęgnują…”

Katecheza

„Nauczamy i wychowujemy dzieci, jako najdroższy skarb Pana Jezusa, wpajając w ich młode umysły i serca prawdziwe, gruntowne poznanie Chrystusa
oraz gorącą i skuteczną miłość Boga i bliźniego.”
{Konstytucje Zgromadzenia art. 104}

 

„Swoim wychowawczym wpływem obejmujemy również młodzież, przygotowując ją do odważnego dawania świadectwa Chrystusowi, do świadomego podjęcia zadań życiowych, wyrabiając w niej poczucie odpowiedzialności nie tylko za sprawy osobiste, ale i społeczeństwa.”
{Konstytucje Zgromadzenia art. 105}

Posługę apostolską Siostry Służebniczki Maryi realizują między innymi poprzez pracę w parafiach.

Pracują jako zakrystianki, organistki, prowadzą biura parafialne, dbają o wystrój świątyń.

Angażują się w prace Caritas parafialnych oraz prowadzą grupy dziecięce i młodzieżowe.

Apostolstwo cierpienia

Siostry, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą pracować, również czynnie włączają się w pracę apostolską.
Swoje cierpienia i modlitwy ofiarowują w intencjach Kościoła i świata.

Przystań Modlitwy

W zgiełku miasta oferujemy miejsce wyciszenia i skupienia. Tworzymy warunki do osobistego spotkania z Bogiem.

Organizujemy rekolekcje i spotkania tematyczne.
Udostępniamy nasz dom małym grupom szukającym miejsca na przeżycie rekolekcji lub dnia skupienia.

Towarzyszymy w kierownictwie duchowym i prowadzimy rozmowy indywidualne.

Spotkania stałych grup otwarte dla każdego:
-Pisanie ikon
-Modlitwa kontemplacyjna
-Modlitwa wstawiennicza
-Kurs Zaślubieni Jezusowi

Specjalny Ośrodek wychowawczy

Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P., z siedzibą w Gnieźnie przy ul. św. Wojciecha 3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP to internat dla dziewcząt i chłopców z województwa wielkopolskiego, które wymagają edukacji specjalnej lub nie mogą uczęszczać do szkół na terenie swojego miejsca zamieszkania.
Przyjmujemy dzieci w wieku szkolnym, którym zapewniamy całodobową opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie.

 

ul. Świętego Wojciecha 3
62-200 Gniezno
Telefon: 61 426 19 59

gn

„Ubodzy, nieśmiejący wyciągnąć rękę po jałmużnę, szczególną obudzają we mnie litość”(bł. Edmund Bojanowski)

Siostry Służebniczki w Pleszewie, zgodnie z pragnieniem  Założyciela naszego Zgromadzenia, prowadzą  również kuchnię  dla ubogich i potrzebujących, o nazwie DOM EDMUNDA BOJANOWSKIEGO.

Licząc na Opatrzność Bożą jak bł. Edmund, Siostra, z tego co otrzymuje od ofiarodawców, od wczesnego rana przygotowuje obiady i prowiant.

Jednorazowo z posiłków korzysta od 50 do 100 osób.  Potrzebujący często ustawiają się już od rana, by w wyznaczonym czasie otrzymać ciepły posiłek, chleb, obłożenie i ciasto.